Điểm đặt ATM Citibank - Ngân hàng Citibank Việt Nam

Trụ sở chính: Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 083 521 1088