Chi nhánh Citibank Hồ Chí Minh

Ngân hàng Citibank Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận 1 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Citibank Hồ Chí Minh


Chi nhánh Ngân hàng Citibank Việt Nam tại Hồ Chí Minh