Chi nhánh Citibank Hà Nội

Ngân hàng Citibank Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Hà Nội. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Hoàn Kiếm 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Citibank Hà Nội


Chi nhánh Ngân hàng Citibank Việt Nam tại Hà Nội