Cây atm Ngân hàng Citibank Việt Nam - Citibank

Trụ sở chính: Tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 083 521 1088

Mạng lưới atm Ngân hàng Citibank Việt Nam tại các tỉnh thành

Thành Phố Hà Nội 5 địa điểm
Thành Phố Hồ Chí Minh 11 địa điểm